Referenser

Vi är stolta över våra kundrelationer, personliga och varma möten som genomsyras av hög kompetens och lyhördhet. Genom olika kanaler når våra kunder ut och gör avtryck och intryck. Här delar några av våra kunder med sig av sitt samarbete med oss.

Livet i byn

Tre byar norr om polcirkeln töms och rivs då gruvdriften kring dagbrottet Aitik expanderar.

Livet i Byn är en intervjubaserad bok där boende i dessa byar delar med sig av vad livet i byn fört med sig. 

Det finns otroliga historier...

Smidighet hela vägen, från IT-system till distribution

För oss är det viktigt att ha en fungerande och praktisk helhetslösning för såväl tryck, samordning, lager...

När trycket på pappret sitter som en smäck

Under årens lopp har mitt samarbete med Ågrenshusets tryckeri befästs och fördjupats. Den del av min produktion som handlar om böcker har jag förlagt...

Utskick till olika mottagare, avancerat variabelprint

Vi tilltalas av Ågrenshusets mix av grafiska tjänster och flexibel produktion. Allt finns i samma hus vilket gör det...

När engagemang och kvalitet får avgöra

För oss på Konftel har det alltid varit viktigt att hitta engagerade och kvalitetssäkra leverantörer att samarbeta med... 

Boken blev precis så utsökt vacker och inspirerande som vi hade hoppats!

Vi är ett litet produktionsbolag med inrikting på film och böcker...