Historik

Historien om Ågrenshuset går drygt 80 år tillbaka i tiden, två unga typografer från Umeå startade Ågrens boktryckeri. Ett anspråkslöst litet företag i en källarlokal i Handelsbankshuset. Enar Eklund var 14 år när han började som springpojke åt företaget och kom så småningom in på en lärlingsplats. Han var egentligen mest intresserad av musik och han fortsatte att tacka ja till förfrågningar från dansbanor, han var en väl anlitad dragspelsmusiker. Enar hade näsa för affärer och utöver Ågrens och dragspelandet startade han även bussbolag som sedermera gick samman med ett annat för att bilda Örnsköldsviks omnibussaktiebolag. Enar hade då redan lämnat det bakom sig och arbetade nu heltid på Ågrens.

 

I mitten av 30-talet började ekonomin svikta och Enar hade att välja på att starta eget eller gå in som delägare. Han valde det senare och köpte 1949 ut Gustaf Ågren med pengar han tjänat från dragspelandet. Antalet anställda växte snabbt och maskinparken likaså. Enar uppfann en perforeringsmaskin som han fick både svenskt och norskt patent på. I denna maskin kunde man trycka och perforera samtidigt. Vid denna tidpunkt utvidgades produktkatalogen, från att ha haft blanketter och böcker som sitt gebit blev det nu tidskrifter, församlings- och föreningsblad men också den mest kända produkten; den lilla gula telefonkatalogen

 

1964 övergav man lokalerna på Nygatan och flyttade till den gamla kist- och snickerfabriken på Magasinsallén. Enars son Arne hade sedan en tid tillbaka börjat i företaget och vartefter Enar blev äldre tog Arne över allt mer. De arbetade parallellt samtidigt som branschen förändrades i sina grundvalar; blyet ersattes av offsettryck. Ågrens blev bland de första i Sverige med en fyrfärgspress. En väldigt stor investering på den tiden. Ågrens boktryckeri blev nu Ågrens Tryckeri AB.

 

Generationsväxlingen har fortsatt och företagsförvärv har gjorts för att utvidga verksamheten. Idag är det Arnes barn Johan, Anna och Martin som driver företaget, även det genom stora förändringar i branschen med digitaliseringen inom alla skikt. Från tryckpressarna till appar. 

Grafisk kompetens i Norr

Idag heter koncernen Grafisk kompetens i Norr och innefattar bolagen Ågrens tryckeri, Ågrenshuset Produktion, Ågrenshuset Skylt & dekor och Ågrenshuset prepress IT. Bolagen går under ett varumärke; Ågrenshuset.