Magasin INDUSTRILYFTET, IUC-ZGROUP

Industrilyftet var projektet som fick industrin i J/H att lyfta ytterligare steg i utvecklingen

 

Som ett avslut på ett längre utvecklingsprojekt vars huvuduppgift var till att hjälpa industriföretag med utveckling, utbildning och nätverk valde IUC Z-GROUP, branschorganet för tillverkningsindustrin i Jämtland och Härjedalen, att berätta om projektets effekt och påverkan i formen av ett informativt magasin - Magasin Industriyftet.

Projektets fokus var att öka synlighet och identifiera tillväxthinder för tillverkningsindustrin i Jämtland, vilket illustrerades i magasinet med reportage från de involverade företagen. Magasinet trycktes av Ågrenshuset Produktion AB. Magasinet var på 56 sidor + omslag (Inlaga MultiArt Silk 130 gr. Omslag Arctic Volume White 250 gr). Det typograferades med i huvudsak Helvetica neue och Chronicle.

Arbetsgruppen bestod av VD IUC-ZGroup Gunnar Elmroth,  projektledare Pontus Sandell, redaktör Janna Thalén, kommunikatör Anna Rex, art director Lena Andersson, Olga & friends, skribenter var Elisabeth Aagård, Henrika Lavonus Wike och Håkan Wike, fotografer Håkan Wike, Anna Rex mfl samt illustrationer stod Anna Olsson, Drawnbyanna, för.