Mediabank

När en organisation börjar ordna och samla sitt digitala material ökar mängden material oftast väldigt snabbt. Mängden material gör att det är svårt att hålla ordning.

Risken om man inte får struktur är att delar av materialet glöms bort och försvinner. Bilderna från den där mässan för fyra år sedan, säljbrevet som skrevs men aldrig skickades osv. Den tid som lagts ner på allt materialet blir omräknat i kronor snabbt många tusen. Att inte hålla ordning är resursslöseri. Med Mediahandler får hela organisationen tillgång till materialet på ett strukturerat och kontrollerat sätt.

Smarta funktioner

Det finns en mängd inbyggda funktioner i Mediabanken som underlättar ditt arbetet

  • Bilder får automatiskt varianter anpassade för webb, office, layout, tryck osv
  • Flera olika sätt att märka upp och ordna materialet underlättar sökning
  • Möjlighet att ange vilkor för nyttjande av dokument.
  • mm

Pressrum

Du kan enkelt välja de dokument och bilder som du vill göra publika. Funktionen gör det möjligt att skapa ett digitalt pressrum. Det är lika enkelt att plocka bort bilder från pressrummet som det är att lägga till dom. Om du jobbar med andra som behöver få tillgång till vissa dokument kan du skapa tillfälliga länkar för nerladdning. När du själv behöver något dokument finns det ett flertal olika sätt att få dom levererade. Allt från direkt nerladdning till brända CD-skivor leverade via post.