Våra bolag

Nedan hittar du lite mer information om bolagen som tillsammans bildar Ågrenshuset

Ågrenshuset Prepress IT

Vårt företag för hantering av prepress- och IT-arbete. Vårt unika affärskoncept där webbtjänster ger tillgång till både professionella grafiska produktionsflöden, mediabas och e-shopar med mallar utvecklas och drivs från detta företag.

Ågrenshuset Skylt & dekor

Ågrenshusets experter på skyltar, dekorer, utställningar och andra kringliggande produkter. En leverantör till både de små och stora företag som i likhet med övriga företag i Ågrenshuset kan rationalisera och förenkla kundens vardag genom webbtjänster för marknadsföring.

Ågrenshuset Produktion

Före detta Daus tryck och media i Bjästa som från 2009 är en del av Ågrenshuset. Ett tryckeri med stor kunskap och kompetens kring produktion av tidningar och andra återkommande trycksaker. Läs mer om våra annonstidningar.

Ågrens Tryckeri

Ågrens Tryckeri är företaget som gett namnet till Ågrenshuset. Idag fungerar bolaget som ett stabsbolag och bedriver bara en mindre mängd affärer. Ett exempel är Lilla Gula - den egenproducerade lokala telefonkatalogen med webblösning